ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

      ปิดความเห็น บน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงามดูเพิ่มเติม