ร่วมฟังธรรมหลวง(เทศน์มหาชาติเวสสันดร 13 กัณฑ์)

      ปิดความเห็น บน ร่วมฟังธรรมหลวง(เทศน์มหาชาติเวสสันดร 13 กัณฑ์)

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ร่วมฟังธรรมหลวงหรือเทศน์มหาชาติเวสสันดร 13 กัณฑ์ เพื่อสมทบทุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้มอบปัจจัยและวุฒิบัติแก่พระภิกษุสามเณร ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม ที่สอบผ่านเปรียญธรรม และนักธรรม ณ วัดศรีลังกา หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง ในวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ดูเพิ่มเติม