ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ปีการศึกษา 2561

      ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ปีการศึกษา 2561

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม ในปีการศึกษา 2561  โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบแนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม