เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสริมงาม (พื้นฐานการเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

      ปิดความเห็น บน เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสริมงาม (พื้นฐานการเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสริมงาม ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลเสริมงาม ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนรู้บนความสนุกสนาน สร้างความสุขและรอยยิ้ม โดยกิจกรรมที่จัดเป็นการ เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561  ดูเพิ่มเติม