การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันเด็กปฐมวัย

      ปิดความเห็น บน การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันเด็กปฐมวัย

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันเด็กปฐมวัย โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลเสริมงาม  และโตโยต้าลำปางให้ความอนุเคราะห์อาหารว่างเช้า  ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม