การประชุมจัดทำหลักสูตรผู้สูงอายุนำร่องเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ

      ปิดความเห็น บน การประชุมจัดทำหลักสูตรผู้สูงอายุนำร่องเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ

นายชัยยา  ลาดปาละนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานการประชุมจัดทำหลักสูตรผู้สูงอายุนำร่องเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ โดยมี นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม ศพอส.เทศบาลตำบลเสริมงาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เข้าร่วมประชุมการจัดทำหลักสูตรผู้สูงอายุนำร่องเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ    3 ด้าน ความรู้ วัฒนธรรมวิถีชีวิต สันทนาการ Soemngam Model วันพุธ  ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม   ดูเพิ่มเติม