ประชุมนำเสนอแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประชุมนำเสนอแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเสริมงาม

นายโกวิทย์ ตันทา รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ได้รับมอบหมายจาก  นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ให้เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเสริมงาม ด้านสนับสนุน องค์กรประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้าน รอบที่ 1 จำนวน 15 แผน เป็นเงิน 165,200 บาท ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม