ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสริมงาม

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสริมงาม  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง  มีทีมงาน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ผู้สูงอายุ อสม.ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม ในวันพุธ  ที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม