ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)

      ปิดความเห็น บน ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564)

เทศบาลตำบลเสริมงามจัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) รอบเดือนเมษายนในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม