ประชุมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง

      ปิดความเห็น บน ประชุมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิดการประชุม กิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง (ปี 2560 ) การประชุมปลุกและปรับแผนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้าานการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชนปีงบประมาณ 2561 โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง กระทรวงพลังงาน วันพฤหัสบดี ที่11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม