เวทีการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรับใช้สังคม”

      ปิดความเห็น บน เวทีการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรับใช้สังคม”

นายโกวิทย์ ตันทา รองนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานเปิด เวทีการพัฒนาโจทย์วิจัยภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อรับใช้สังคม” โดยมีผู้นำชุมชน ตัวแทน อสม. แต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสริมงาม และคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.