โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักน้ำ รักชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง เทศบาลตำบลเสริมงาม โครงการลำปางเมืองน่าอยู่ 1 อปท. 1 ถนนสวยงามและกิจกรรม Big Cleaning Day

      ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักน้ำ รักชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง เทศบาลตำบลเสริมงาม โครงการลำปางเมืองน่าอยู่ 1 อปท. 1 ถนนสวยงามและกิจกรรม Big Cleaning Day

เทศบาลจัดกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักน้ำ รักชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง เทศบาลตำบลเสริมงาม  โครงการลำปางเมืองน่าอยู่ 1 อปท. 1 ถนนสวยงามและกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีนางชฏาพร  เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563  ดูเพิ่มเติม