โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง เทศบาลตำบลเสริมงาม” ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง เทศบาลตำบลเสริมงาม” ประจำปี 2563

จิตอาสาเทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ดำเนินโครการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง เทศบาลตำบลเสริมงาม” ประจำปี 2563  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา และเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวันอังคาร ที่ 28 กรกฏาคม 2563 ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาบอน  ดูเพิ่มเติม