โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ประจำปี 2564

      ปิดความเห็น บน โครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ประจำปี 2564

นายสมอาจ  สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ประจำปี 2564  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเสริมงาม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม และได้ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก และสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน บ้าน สถานที่ราชการ  เอกชน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในการดูแลตนเองให้ปลอดจากโรคไข้เลือดออก ในวันพฤหัสบดี  ที่ 27 พฤษภาคม 2564  ณ บ้านดอนงาม บ้านนาบอน และบ้านทุ่งงามพัฒนา ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ดูเพิ่มเติม