โครงการครัวเรือนและชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

      ปิดความเห็น บน โครงการครัวเรือนและชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนตรี ตำบลเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการครัวเรือนและชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม  นำร่อง 4 หมู่บ้าน บ้านดอนงาม บ้านทุ่งต๋ำ บ้านนาเอี้ยง ตำบลเสริมกลาง  และบ้านนาบอนตำบลทุ่งงาม  ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม