โครการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ร่วมใจ ถวายในหลวง เทศบาลตำบลเสริมงาม” ประจำปีงบประมาณ 2563

      ปิดความเห็น บน โครการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ร่วมใจ ถวายในหลวง เทศบาลตำบลเสริมงาม” ประจำปีงบประมาณ 2563

จิตอาสาเทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ดำเนินโครการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรมชาติและสิ่งแวดล้อม “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ร่วมใจ ถวายในหลวง เทศบาลตำบลเสริมงาม” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยปลูกตันไม้ซ่อมแชมทดแทนตันไม้ที่ตายจากฤดูแล้งและพัฒนาภูมิทัศน์ ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแม่ต๋ำ จัดสะพานบ้านนาบอน – สะพานบ้านสบเสริม ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดูเพิ่มเติม