แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (อย่างไม่เป็นทางการ)

      ปิดความเห็น บน แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (อย่างไม่เป็นทางการ)

แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (อย่างไม่เป็นทางการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม