เลื่อนเปิดเทอมจากเดิม 1 มิถุนายน เป็น 14 มิถุนายน 2564

      ปิดความเห็น บน เลื่อนเปิดเทอมจากเดิม 1 มิถุนายน เป็น 14 มิถุนายน 2564

สรุปการเลื่อนเปิดเทอม ออกไปเป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64 ในเงื่อนไข

  1. พื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด เปิด 14 มิถุนายน 2564 เท่านั้น หากจะสอนก่อนต้องในรูปแบบออนไลน์ เสนอ สบค.
  2. พื้นที่สีแดง 17 จังหวัด สามารถเปิดตามกำหนดเดิมคือ 1 มิถุนายน 2564 โดยผ่านความเห็นชอบจาก ศบค. จังหวัด (เปิด 14 มิถุนายน 2564 ได้เช่นกัน)
  3. พื้นที่สีส้ม 56 จังหวัด สามารถเปิดตามกำหนดเดิมคือ 1 มิถุนายน โดยปฎิบัติตามมาตรการ TSCP สธ. (44 ข้อ) (เปิด 14 มิถุนายน 2564 ได้เช่นกัน)
    * ปิดเรียนพร้อมกัน 15 ตุลาคม 2564
    + เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
    (ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสพฐ. 19 พฤษภาคม2564)