เทศบาลตำบลเสริมงาม ส่งงานป้องกันสาธารณภัยบรรทุกน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงาม ส่งงานป้องกันสาธารณภัยบรรทุกน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

งานป้องกันบรรเทาสาธารภัยเทศบาลตำบลเสริมงามได้บรรทุกน้ำส่งโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ และอนามัยนาเอี้ยง ตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค โดยนำน้ำไปเก็บในถังกลางของโรงเรียนและอามัย ในวันที่ 6 และ 10 มีนาคม  2563  ดูเพิ่มเติม