เทศบาลตำบลเสริมงาม มอบหน้ากากผ้าให้ผู้นำชุมชน

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงาม มอบหน้ากากผ้าให้ผู้นำชุมชน

เทศบาลตำบลเสริมงาม นำโดย นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม รองนายกเทศมนตรี นายกฤษดา บุญสูง ประธานสภาเทศบาล และว่าที่ร้อยตรีจำรูญ กุญชรโพธิ์สกุล ปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ส่งมอบหน้ากากผ้าให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม ป้องกันตนเองจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้สวมใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ดูเพิ่มเติม