เทศบาลตำบลเสริมงาม มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงาม มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ประจำปี 2563

นายชัยยา ลาดปาละนายกเทศบาลตำบลเสริมงาม พร้อมกิ่งกาดชาดอำเภอเสริมงาม นักสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่ตำบลทุ่งงามและตำบลเสริมกลาง มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 91 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ในวันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดูเพิ่มเติม