เทศบาลตำบลเสริมงามเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2563

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2563

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนนตรีตำบลเสริมงามพร้อมด้วยคณะ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2563 ระดับเทศบาลตำบล ประเภท ทั่วไป รางวัลชมเชย ด้านนวัตกรรมสาธารณะ (เสริมเฮือน-ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสร้างบ้าน ท้องถิ่นสร้างเมือง)ได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ดูเพิ่มเติม