เทศบาลตำบลเสริมงามเข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามเข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

นายชัยยา  ลาดปาละ นายกเทศมนนตรีตำบลเสริมงามเข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562  ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการบริการประชาชน  จาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ในวันจันทร์  ที่ 28  กันยายน 2563  ดูเพิ่มเติม