เทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดล้างตลาดบ้านทุ่งงามและบ้านดอนแก้ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดใน วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดูเพิ่มเติม