เทศบาลตำบลเสริมงามรับมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคจากนายอำเภอเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามรับมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคจากนายอำเภอเสริมงาม

นายสมอาจ  สว่างปัญญา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและหัวส่วนราชการเทเศบาทตำบลเสริมงาม รับมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค จากนางวาสนา  บุญธรรมช่วย นายอำเภอเสริมงาม  เพื่อให้เทศบาลตำบลเสริมงามส่งมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ   ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ดูเพิ่มเติม