เทศบาลตำบลเสริมงามรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสริมงาม รพสต.นาเอี้ยง อสม.บ้านฮ่องฮี และ อสม.บ้านศรีลังกา ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม รณรงค์และสุ่มสำรวจ ควบคุมกายภาพ ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก ดูเพิ่มเติม