เทศบาลตำบลเสริมงามนำกระสอบทรายกั้นน้ำ กักน้ำไว้ใช้

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามนำกระสอบทรายกั้นน้ำ กักน้ำไว้ใช้

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่นำกระสอบทรายกั้นน้ำบริเวณสะพานนาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม เพื่อรับมือภัยแล้ง ในวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 เพิ่มเติม