เทศบาลตำบลเสริมงามขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงามและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่