เทศบาลตำบลเสริมงามขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สำรวจป้าย ประจำปี 2564

      ปิดความเห็น บน เทศบาลตำบลเสริมงามขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สำรวจป้าย ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลเสริมงามขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลผู้เป็นเจ้าของ อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจป้าย ประจำปี 2564