เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่ดับไฟไหม้

      ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสริมงามลงพื้นที่ดับไฟไหม้

เจ้าหน้าที่งานป้องกันสาธารณภัยเทศบาลตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564  ดับไฟไหม้สวนป่าบ้านดอนมูล ม.8 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  ดูเพิ่มเติม