สินค้าในท้องถิ่น

กลุ่มผ้าทอบ้านนาบอน
ตำบลทุ่งงาม

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210 โทร 054286054

ผ้าทอที่มีจำหน่าย

1. ผ้าพื้น (สีต่าง ๆ ) เมตรละ 80 บาท
2. ผ้าลายมัดหมี่ เมตรละ 100 บาท
3. ผ้าขาวม้า ผืนละ 80 บาท
4. ผ้าถุง ผืนละ 150 บาท

กลุ่มทอผ้าบ้านฮ่องฮี ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปา

 

 

หมอนผาบ้านนาเอี้ยง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หมอนผา ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ทำเป็นหมอนผาในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมายหลายแบบ

วัตถุดิบที่ใช้
ผ้าฝ้าย, นุ่น

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มอาชีพหมอนผาบ้านนาเอี้ยง
216 หมู่ 7 บ้านนาเอี้ยง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
ติดต่อ : นางเกรี๋ยง ไฝ่แก้ว
โทร : (01) 885-1088

กลุ่มกระเป๋าหนังบ้านศรีลังกา
ม.5  ต.เสริมกลาง

 

ไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านดอนแก้ว ม.6 ต.ทุ่งงาม

             กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลเสริมงามกลาง อำเภอเสริมงาม

 

กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านนาเอี้ยง ตำบลเสริมงามกลาง อำเภอเสริมงาม