ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น-รักการอ่าน

ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น – รักการอ่าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน เทศบาลตำบลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”  ขึ้น ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลเสริมงาม และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้ามาใช้บริการที่อ่านหนังสือเพื่อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ และสามารถบริจาคหนังสือได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.