ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลเสริมงาม
เบอร์โทรศัพท์ 0-5428-6009       fax : 0 -5428-6001

                                                                                            101 สำนักปลัด

103 กองช่าง

105 ห้องนายกเทศมนตรี

108 ห้องปลัดเทศบาล

109 กองคลัง

113 กองสาธารณสุข

115 กองการศึกษา

** โอเปอร์เรเตอร์ หมายเลข 0 **

www.soemngam.go.th เทศบาลตำบลเสริมงาม

                                      facebook : เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง