ข้อมูลท่องเที่ยวและภูมิปัญาท้องถิ่น

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม  ประจำปี 2559    ดาวน์โหลด
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม  ประจำปี 2560    ดาวน์โหลด

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม  ประจำปี 2561    ดาวน์โหลด

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2562  ดาวน์โหลด

ไหว้พระ 9 วัด เทศบาลตำบลเสริมงาม     ดาวน์โหลด

แหล่งท่องเทีี่ยวกลุ่มปั้นหม้อบ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม    ดาวน์โหลด 

แหล่งท่องเที่ยว นวดแผนไทยบัวเร็ว 124/2 บ้านทุ่งงามพัฒนา หมู่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เปิดบริการทุกวัน           ดาวน์โหลด

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสริมงาม          ดาวน์โหลด