ข้อมูลท่องเที่ยวและภูมิปัญาท้องถิ่น

แผนที่แสดงสถานที่ภายในเทศบาลตำบลเสริมงาม

 


แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม  ประจำปี 2559    ดาวน์โหลด

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม  ประจำปี 2560    ดาวน์โหลด

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม  ประจำปี 2561    ดาวน์โหลด

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปี 2562  ดาวน์โหลด

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                                                                                       อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเสริมงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

*   แหล่งท่องเทีี่ยวกลุ่มปั้นหม้อบ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอ

เสริมงาม    ดาวน์โหลด 

แหล่งท่องเที่ยว นวดแผนไทยบัวเร็ว 124/2 บ้านทุ่งงามพัฒนา หมู่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เปิดบริการทุกวัน     ดาวน์โหลด

* ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสริมงาม         ดาวน์โหลด
  แผนที่เส้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสริมงาม      ดาวน์โหลด

* สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเสริมงาม(สถานที่พักผ่อน)ดูเพิ่มเติม
สถานที่พักผ่อน สะพานบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พักผ่อน ออกกำลังกาย

บัวเร็วนวดแผนไทย อำเภอเสริมงาม 0895580020 ยินดีต้อนรับ  ตรงข้ามธนาคาร ธกส.ขสาขาเสริมงาม  ดูเพิ่มเติม


 

เฮือนวิวดี  เสริมงามรีสอร์ท บ้านนาบอน ตำบลทุ่งงาม  เดินทางผ่านโรงพยาบาลอำเภอเสริมงาม ประมาณ 500 เมตร ซอยแรก ทางซ้ายมือ เป็นที่พักผ่อนสุดประทับใจน่าไปสัมผัส มองเห็นทัศนียภาพอันร่มรื่น

ไหว้พระ 9 วัด เทศบาลตำบลเสริมงาม                              ดาวน์โหลด
ไหว้พระ 9 วัด ใน เขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเสริมงาม

วัดศรีดอนชัย     ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา    นิกาย: มหานิกาย  พระภิกษุ: 3 รูป       สามเณร: 2 รูป    ที่ตั้ง: ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  โทร: 081-7645240

วัดทุ่งงามหลวง ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย: มหานิกาย พระภิกษุ: 2 รูป สามเณร: 3 รูป ที่ตั้ง: ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

วัดนาบอน  ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา   นิกาย: มหานิกาย   พระภิกษุ: 2 รูป     สามเณร: 2 รูป   ที่ตั้ง: ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  โทร: 081-1692499

วัดบ้านมั่ว ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย: มหานิกาย พระภิกษุ: 2 รูป สามเณร: 2 รูป ที่ตั้ง: ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โทร: 085-7186064

วัดศรีลังกา   ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา   นิกาย: มหานิกาย    พระภิกษุ: 2 รูป   สามเณร: 1 รูป  ที่ตั้ง: ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง   โทร: 086-1172160

วัดศรีดอนแก้ว ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา นิกาย: มหานิกาย พระภิกษุ: 2 รูป สามเณร: 3 รูป ที่ตั้ง: ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โทร: 080-8571844

วัดนาเอี้ยง   ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา    นิกาย: มหานิกาย    พระภิกษุ: 3 รูป   สามเณร: 1 รูป  ที่ตั้ง: ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง   โทร: 082-1828299

วัดครกขวาง    ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา    นิกาย: มหานิกาย    พระภิกษุ: 1 รูป 
ที่ตั้ง: ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง   โทร: 086-1853271

วัดทุ่งต๋ำ    ประเภทวัด: วัดราษฎร์/พัทธสีมา    นิกาย: มหานิกาย    พระภิกษุ: 5 รูป   
ที่ตั้ง: ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง   โทร: 081-0215164