อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันและโครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในโรงเรียน

      ปิดความเห็น บน อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันและโครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในโรงเรียน

นายชาญ  สัตตรัตนจร รองนายกเทศบมตรีเทศบาลาตำบลเสริมงาม ได้รับมอบหมายจากนายสมอาจ  สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟัน ภาคเช้าและโครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ภาคบ่าย โดยมีครูและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนการสำหรับเด็กปฐมวัย และวิธีให้เด็กแปรงฟันด้วยตนเองอย่างถูกวิธี  ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564  ดูเพิ่มเติม