สรุปยอดจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564

      ปิดความเห็น บน สรุปยอดจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปยอดจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม วันที่ 8 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน
2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล
– เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 18 คน
– เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 21 คน

  1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน
  2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล
  • เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 18 คน
  • เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 21 คน