ลงพื้นที่สำรวจและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่สำรวจและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

นายสมอาจ  สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม   พร้อมด้วยนายชาญ สัตตรัตนขจร รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่สำรวจและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้แก่โรงเรียน และศาสนสถาน  เพื่อลดอัตราป่วยและการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก  วันที่ 29 -30  พฤษภาคม 2564 ณ วัดนาบอน โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วัดทุ่งงาม โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา และ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ ตำบลเสริมกลาง  ดูเพิ่มเติม