ลงพื้นที่สำรวจประปาเทศบาลตำบลเสริมงามและแหล่งน้ำในเขตพื้นที่

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่สำรวจประปาเทศบาลตำบลเสริมงามและแหล่งน้ำในเขตพื้นที่

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ กองช่าง รักษาการผู้อำนวยการกองประปาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองประปา ลงพื้นที่สำรวจประปาเทศบาลและแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม หลังจากได้สำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่ขุดลอกแหล่งน้ำ ทำการลอกดินโคลนทำความสะอาดประปาเทศบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ดูเพิ่มเติม