ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม

นางชฎาพร เสาร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเสริมงาม พร้อมด้วยหัวหน้ากองช่าง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยและให้ขวัญและกำลังใจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม  ในวันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564  ดูเพิ่มเติม