ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฝน

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฝน

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาลตำบลเสริมงามร่วมกับนายอำเภอเสริมงาม ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564  ดูเพิ่มเติม