ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 10 คน ในเขตเทศบาลตำบลเสริมงาม ในวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนปลัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงามเขต 2 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม