ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการชำแหละเนื้อสัตว์และจำหน่าย

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการชำแหละเนื้อสัตว์และจำหน่าย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและนิติกร เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการชำแหละเนื้อสัตว์และจำหน่าย เลขที่ 45/1 ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง พร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น  ดูเพิ่มเติม