ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแก๊สแอมโมเนียรั่วบริเวณโรงงานน้ำแข็ง

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแก๊สแอมโมเนียรั่วบริเวณโรงงานน้ำแข็ง

วันพุธ  ที่ 28 กรกฎาคม 2564นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอเสริมงาม พร้อมด้วย นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสริมงาม นายชาญ สัตตรัตนขจร รองนายกเทศมนตรี นางสาวพรรณุภา มหาวี หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าตรวจสอบเหตุแก๊สแอมโมเนียรั่วบริเวณโรงงานน้ำแข็งกฤษดาดอย เลขที่ 206 หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมกลาง เจ้าของชื่อนายกฤษดา แก้วปัญญา  สาเหตุเนื่องจากมีการเปิดวาล์วแก๊สแอมโมเนียที่ใช้ในการผลิตเกินปริมาณที่ใช้ จึงทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย  วิศวกรผู้ดูแลโรงงานได้เข้ามาปิดวาล์วท่อแก๊สแอมโมเนียได้เรียบร้อย  และได้รับความร่วมมือจาก ทต.เสริมงาม, ทต.เสริมซ้าย และอบต.เสริมขวา นำรถเข้าฉีดพ่นน้ำเพื่อลดการกระจายของกลิ่นแก๊สฯ โรงงานดังกล่าวอยู่ห่างบ้านเรือนของราษฎรประมาณ 2 กิโลเมตร ราษฎรไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด สามารถควบคุมเหตุการณ์ข้าสู่ภาวะปกติ  ดูเพิ่มเติม