ลงพื้นที่ตรวจดูการทำรางระบายน้ำ บ้านทุ่งงาม

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ตรวจดูการทำรางระบายน้ำ บ้านทุ่งงาม

นายชัยยา ลาดปาละ นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่พร้อม ผู้อำนวยการกองช่างและ รักษาการผู้อำนวยการกองประปาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจดูการทำรางระบายน้ำ บ้านทุ่งงาม หมู่ 3 ตำบล ทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในวัน พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ดูเพิ่มเติม