ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่

      ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งภายในพื้นที่ รวมถึงสัตว์เลี้ยงขาดแคลนน้ำ หลังจากชาวบ้านต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำส่งให้แก่ประชาชน ในบ้านนาเอี้ยง ม.7 บ้านทุ่งต๋ำ (บ้านเหล่าใต้) หมู่ 8 ต ฺเสริมกลาง ตำบลเสริมกลาง และบ้านนาบอนหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสริมงาม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ รวมถึงสัตว์เลี้ยง เจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำส่งให้แก่ประชาชน ในบ้านนาเอี้ยง ม.7 บ้านทุ่งต๋ำ (บ้านเหล่าใต้) หมู่ 8 ต ฺเสริมกลาง ตำบลเสริมกลาง และบ้านนาบอนหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม ดูเพิ่มเติม