ร่างประกาศและร่างเอกสาร การ ประกวดราคาจ้างสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนแก้ว – เหล่ายาว ลป 7026 สายดอนแก้ว – เหล่ายาว (เดิม ลป 4012) ม.6 บ้านดอนแก้ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ปิดความเห็น บน ร่างประกาศและร่างเอกสาร การ ประกวดราคาจ้างสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนแก้ว – เหล่ายาว ลป 7026 สายดอนแก้ว – เหล่ายาว (เดิม ลป 4012) ม.6 บ้านดอนแก้ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ร่างประกาศเทศบาลตำบลเสริมงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนแก้ว – เหล่ายาว ลป 7026 สายดอนแก้ว – เหล่ายาว (เดิม ลป 4012) ม.6 บ้านดอนแก้ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding อ่านราละเอียดเพิ่มเติม

* ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิลเกทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนแก้ว – เหล่ายาว ลป 7026 สายดอนแก้ว – เหล่ายาว (เดิม ลป 4012) ม.6 บ้านดอนแก้ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม