ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเสริมงาม

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเสริมงาม
หมู่ 2 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่ 3 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่ 4 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่ 5 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่ 6 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่ 8 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำบลเสริมกลาง
หมู่ 6 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่ 7 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่ 8 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่ 9 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำบลเสริมซ้าย
หมู่ 7 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม