รณรงค์แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน ตลาดนัดอังคารอำเภอเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน รณรงค์แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน ตลาดนัดอังคารอำเภอเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจกหน้ากากอนามัยพร้อมสอนวิธีการสวมใส่ให้กับประชาชนที่มาตลาดนัดอังคารอำเภอเสริมงาม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (nCov) และฝุ่นละอองมลพิษ ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดูเพิ่มเติม