รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

      ปิดความเห็น บน รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบบาลตำบลเสริมงาม ร่วมกับโรงพยาบาลเสริมงาม ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ณ ตลาดนัดวันอังคารและตลาดนัดวันพฤหัส บ้านดอนแก้ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยเน้นย้ำให้พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับผู้ที่ไม่ได้พกติดตัวมานั้น และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หรือเข้าใช้สถานที่บริการสาธารณะต่างๆ และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอ หรือน้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในช่วงนี้ ดูเพิ่มเติม