รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมงาม การออกพื้นที่ครั้งนี้มีการจัดตามหลักมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 คือ ให้ผู้มารับบริการ นั่งห่างกัน 2 เมตรและร่วมสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่อมารับบริการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูเพิ่มเติม